J. Castro Dopico

J. Castro Dopico

España
Le doy la bienvenida y espero que toda la información aquí descrita y algunos de los cuadros recopilados, que he realizado durante más de 50 años, sean de su agrado. Gracias por su visita. Doulle a benvida e espero que toda a información aquí descrita e algúns dos cadros recadados, que fixen durante máis de 50 anos, sexan do seu agrado. Grazas pola sua visita. I welcome you and hope that all the information given here and some of the pictures collected that I have done for over 50 years, are to your liking. Thank you for visiting.
Pulpo a la gallega/Polbo á feira/Galician octopus - Bolso de bandolera
Pulpo a la gallega/Polbo á feira/Galician octopus
Bodegón/Natureza morta/Still life - Bolso de bandolera
Bodegón/Natureza morta/Still life
Bodegón/Natureza morta/Still life - Bolso de bandolera
Bodegón/Natureza morta/Still life
Bodegón a espátula/Natureza morta/Still life - Bolso de bandolera
Bodegón a espátula/Natureza morta/Still life